Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2009

Τι είναι η Συστημική Αναπαράσταση κατα Bert Hellinger;

Είναι μια ψυχοθεραπευτική μέθοδος που βλέπει τον άνθρωπο σαν αναπόσπαστο μέλος μιας ή και περισσότερων ομάδων, δηλαδή σαν μέλος ενός ή περισσότερων συστημάτων και που με τη διευρυμένη εφαρμογή της μπορεί πλέον να θεωρείται "βοήθεια ζωής".

Κοιτώντας τον έτσι αντιλαμβάνεται πως ό,τι του συμβαίνει, δεν μπορεί παρά να σχετίζεται με τα υπόλοιπα μέλη του συστήματος, να τα επηρεάζει και να επηρεάζεται απ αυτά.

Βασίζεται σε ένα απλό δρώμενο που παράγεται απ τους ανθρώπους που συμμετέχουν, αφού τεθεί ένα αίτημα από τον ενδιαφερόμενο.

Προκειμένου να απαντηθεί το αίτημα, ο θεραπευτής - συντονιστής καλεί μέλη της παριστάμενης ομάδας να εκπροσωπήσουν κεντρικά άτομα του συστήματος του ενδιαφερόμενου και έτσι να φέρουν στην επιφάνεια τη δυναμική, το πεδίο του συγκεκριμένου συστήματος.

Η πολυετής εφαρμογή της μεθόδου, που ονομάζεται "φαινομενολογική" γιατί παίρνει υπ' όψη της ό,τι εμφανίζεται, έχει αποδείξει ότι η αναπαράσταση προσφέρει ιδιαίτερα αξιόπιστες και κεντρικές πληροφορίες, που αναδεικνύουν τις περιοχές εμπλοκών και οδηγούν σε καλές λύσεις.

Η Συστημική Αναπαράσταση είναι προσανατολισμένη στη Λύση, χρησιμοποιεί την εμπειρία, το βίωμα, σαν κεντρικό εργαλείο εσωτερικής μετακίνησης, ανήκει στις βραχείες θεραπείες και δόθηκε με τη μορφή αυτή στα μέσα της δεκαετίας του '80 από τον γερμανό φιλόσοφο και ψυχοθεραπευτή Bert Hellinger, στου οποίου άλλωστε την παρατήρηση, τη σκέψη, το λόγο και τα συμπεράσματα, οφείλουμε ήδη πολλά.

Φρόσω Παπαδοπούλου

Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2009

Συναίνεση

Η συναίνεση αποτελεί τον κύριο τρόπο
για να είναι κανείς ελεύθερος.
Όταν αρχίζεις να συναινείς,
δεν εναντιώνεσαι πλέον σε κάτι.
Δεν υπάρχει τίποτα πλέον για να εναντιωθείς..

Πρώτα απ' όλα, συναινείς ως προς τους γονείς σου,
ακριβώς όπως είναι.
Και συναινείς ως προς τους γονείς του πατέρα σου
και τους γονείς της μητέρας σου, ακριβώς όπως είναι.
Και συναινείς ως προς τον εαυτό σου,
ακριβώς όπως είσαι.
Δεν έχεις καμία επιθυμία να ήταν κάτι διαφορετικό.
Αποτελείς την καλύτερη δυνατή έκδοση του εαυτού σου...

Και συναινείς ως προς την ενοχή σου.
Συναινείς σε όλα απο τα οποία έχεις αποστασιοποιηθεί
μέσα σου.
Τα κοιτάς και λες:
Ναι, συναινώ σε όλα!

Και συναινείς ως προς τις επιτυχίες σου
και τις αποτυχίες σου, το ίδιο πολύ-το ίδιο πολύ.
Εξελίσσεσαι μέσα από τις επιτυχίες σου,
και εξελίσσεσαι επίσης μέσα από τις αποτυχίες σου.
Μέσω της συναίνεσης,
μπορείς να αφήσεις κάτι πίσω σου,
και να κινηθείς μπροστά με ελπίδα....

Και συναινείς στις συνθήκες της ζωής σου,
ίσως και στις συνθήκες της εργασίας σου, στο σχολείο ή
στη χώρα σου, ακριβώς όπως είναι.
Σε περίπτωση διαφωνίας, συναινείς και ως προς την μια
πλευρά και ως προς την άλλη.
Και συναινείς ακόμα και ως προς την ίδια τη διαφωνία,
ακριβώς ως έχει...

Και νιώθεις τι αποτέλεσμα επιφέρει αυτό στην ψυχή σου,
στο σώμα σου,
κι εσύ μονάχα συναινείς...

Με αυτό τον τρόπο αντλείς δύναμη.
Όταν υπάρχει κάτι για το οποίο έχουμε αντίρρηση,
χάνουμε δύναμη.
Μέσω της συναίνεσης αντλούμε δύναμη,
επειδή τότε είμαστε εναρμονισμένοι με τα πάντα...

Κι αν έχεις μια αρρώστια ή κάποια άλλη δυσκολία,
να συναινείς.
Σε όλα όσα συναινείς,
μπορεί να σε αφήσουν ύστερα από λίγο,
γιατί όταν συναινείς,
τότε έχουν συντελέσει το καθήκον τους...

Συναίνεσε σε ό,τι νιώθεις τώρα, ακριβώς όπως είναι.
Είναι όπως είναι, και δεν είναι διαφορετικό.
Συναίνεσε σε ό,τι συμβαίνει μόλις τώρα...

Μέσω της συναίνεσης, αφήνουμε πίσω μας
τα συναισθήματα που είχαμε ως παιδιά.
ενηλικιωνόμαστε, γινόμαστε δυνατοί και ικανοί...

Bert Hellinger