Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2009

Τι είναι η Συστημική Αναπαράσταση κατα Bert Hellinger;

Είναι μια ψυχοθεραπευτική μέθοδος που βλέπει τον άνθρωπο σαν αναπόσπαστο μέλος μιας ή και περισσότερων ομάδων, δηλαδή σαν μέλος ενός ή περισσότερων συστημάτων και που με τη διευρυμένη εφαρμογή της μπορεί πλέον να θεωρείται "βοήθεια ζωής".

Κοιτώντας τον έτσι αντιλαμβάνεται πως ό,τι του συμβαίνει, δεν μπορεί παρά να σχετίζεται με τα υπόλοιπα μέλη του συστήματος, να τα επηρεάζει και να επηρεάζεται απ αυτά.

Βασίζεται σε ένα απλό δρώμενο που παράγεται απ τους ανθρώπους που συμμετέχουν, αφού τεθεί ένα αίτημα από τον ενδιαφερόμενο.

Προκειμένου να απαντηθεί το αίτημα, ο θεραπευτής - συντονιστής καλεί μέλη της παριστάμενης ομάδας να εκπροσωπήσουν κεντρικά άτομα του συστήματος του ενδιαφερόμενου και έτσι να φέρουν στην επιφάνεια τη δυναμική, το πεδίο του συγκεκριμένου συστήματος.

Η πολυετής εφαρμογή της μεθόδου, που ονομάζεται "φαινομενολογική" γιατί παίρνει υπ' όψη της ό,τι εμφανίζεται, έχει αποδείξει ότι η αναπαράσταση προσφέρει ιδιαίτερα αξιόπιστες και κεντρικές πληροφορίες, που αναδεικνύουν τις περιοχές εμπλοκών και οδηγούν σε καλές λύσεις.

Η Συστημική Αναπαράσταση είναι προσανατολισμένη στη Λύση, χρησιμοποιεί την εμπειρία, το βίωμα, σαν κεντρικό εργαλείο εσωτερικής μετακίνησης, ανήκει στις βραχείες θεραπείες και δόθηκε με τη μορφή αυτή στα μέσα της δεκαετίας του '80 από τον γερμανό φιλόσοφο και ψυχοθεραπευτή Bert Hellinger, στου οποίου άλλωστε την παρατήρηση, τη σκέψη, το λόγο και τα συμπεράσματα, οφείλουμε ήδη πολλά.

Φρόσω Παπαδοπούλου